ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> தர்மபுரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி சி புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க இருசன் வெற்றி
வார்டு 3 தே.மு.தி.க திரு சி தம்பிஜெய்சங்கா் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ப மதியழகன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மா ராஜலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு பொ மகாலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா செல்வம் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த பார்வதி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜ பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி கா கந்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி எஸ் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு பூ ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு கே மாதையன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ஆா் இந்து வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி எஸ் மாங்கனி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந நரசேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே அஞ்சலி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜி சம்பத் வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு ந கோபால் வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திரு க முருகன் வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 24 மற்றவை திருமதி ரா லட்சுமி வெற்றி