ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> கடத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தே.மு.தி.க திருமதி சி திலகா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி A ருக்குமணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி A ராணி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மோ உதயா வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு கெ சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ஆ சுகுணா வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு S சங்கர் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு R முத்துகுமரன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு மா ஜெயகுமாா் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி கோ கோபுரம் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு M ராஜாமணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி லெ கண்மணி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் சித்ரா வெற்றி