ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பென்னகரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி அ ராதிகா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ச சாிதா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி ஆ வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் தீபா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி மா பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சே செல்வம் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி த மௌனிகா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி வீரமணி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா மதியழகன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி ச செண்பகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா கெம்புராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி அ வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு குமரேசன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ அற்புதம் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு வீ வையாபுாி வெற்றி
வார்டு 18 சி.பி.ஐ(எம்) திரு ப சக்கரவேல் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு த காா்த்திக் வெற்றி