ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> மொரப்பூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு மு ராஜலிங்கம் (எ) மாது வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி கி அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி இர பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு பெ நாராயணன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு சி பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சி சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ந முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ கோமதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி செ சுமதி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி த ஜெயசுதா வெற்றி