ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பாப்பிரெட்டிப்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ரா தாரணி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ரா பாபு வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சி கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி த சுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி வி ஜெயக்கொடி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு வெ தாமோதிரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜெ தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி டி கவிதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பா சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி மா தரணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி இ அருணா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ சதாசிவம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கு உண்ணாமலை வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி மா பழனியம்மாள் வெற்றி