ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> காரிமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி கு சென்னியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி மா கனகா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சி தமிழரசு வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி முனிராஜி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா அமுதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 தே.மு.தி.க திருமதி பி கண்ணம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம் பி செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு டி மாது வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா காவோியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ஆ முருகன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு கணபதி வெற்றி
வார்டு 16 சி.பி.ஐ(எம்) திரு வ உதயகுமார் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு நா சங்கா் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ராதா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு வே மாதையன் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திரு மா சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ ஜானகி வெற்றி