ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பாலக்கோடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி அ விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சி நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ராதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ரா லாவன்யா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சந்திரகலா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா ஆதிலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ பாஞ்சாலை வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந சாவித்ரி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மா முத்துசாமி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி து ஜோதி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு சித்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி கு முனிரத்னம் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர கண்ணம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச மாரம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 தே.மு.தி.க திருமதி பெ சரோஜா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ல அழகுசிங்கம் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ரா லதா வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு நஞ்சுண்டன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு பெ முத்தப்பன் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி முருகன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு தா பெரியசாமி வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திரு க பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 23 மற்றவை திருமதி ம சகாயராணி வெற்றி