ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> ஏரியூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு ப சேகா் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ம பச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ல சென்னையன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 5 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி மா மாதம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி து சகிலா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி பச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே தனபாலன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி இ தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ வீரப்பன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு உ மயில்சாமி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி கோ வசந்தா வெற்றி