முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் திருவிடைமருதூர் வார்டு 16 Tamil Maanila Congress (Moopanar) திருமதி கு தமிழரசி வெற்றி
2 தஞ்சாவூர் பட்டுக்கோட்டை வார்டு 11 Tamil Maanila Congress (Moopanar) திருமதி கு விஜி வெற்றி
3 தஞ்சாவூர் பாபநாசம் வார்டு 3 Tamil Maanila Congress (Moopanar) திருமதி இள சுமதி வெற்றி