முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் ஒரத்தநாடு வார்டு 7 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி ந மங்களம்பாள் வெற்றி
2 தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் வார்டு 15 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு G கார்த்திக் வெற்றி
3 தஞ்சாவூர் திருப்பானந்தாள் வார்டு 6 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு சீ கருணாநிதி வெற்றி
4 தஞ்சாவூர் திருவையாறு வார்டு 1 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி ர நவமணி வெற்றி
5 தஞ்சாவூர் பாபநாசம் வார்டு 1 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு ந அன்பழகன் வெற்றி
6 தஞ்சாவூர் பாபநாசம் வார்டு 12 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு ந சரவணபாபு வெற்றி
7 தஞ்சாவூர் பூதலூர் வார்டு 2 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி ர சபிதா வெற்றி
8 தஞ்சாவூர் பூதலூர் வார்டு 12 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு க சுப்பிரமணியன் வெற்றி