முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் ஒரத்தநாடு வார்டு 14 Independent திரு ம துரைராசு வெற்றி
2 தஞ்சாவூர் சேதுபாவா சத்திரம் வார்டு 15 Independent திருமதி த அழகுமீனா வெற்றி
3 தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் வார்டு 13 Independent திருமதி மு பத்மாஷினி வெற்றி
4 தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் வார்டு 26 Independent திருமதி ச தமிழ் இலக்கிய சாந்தி வெற்றி
5 தஞ்சாவூர் திருப்பானந்தாள் வார்டு 13 Independent திருமதி ஆர் விஜயா வெற்றி
6 தஞ்சாவூர் திருவையாறு வார்டு 10 Independent திரு மு முஹம்மது இக்பால் வெற்றி
7 தஞ்சாவூர் திருவோணம் வார்டு 9 Independent திருமதி ரா ஜோதி வெற்றி
8 தஞ்சாவூர் திருவோணம் வார்டு 12 Independent திரு கு அருணாச்சலம் வெற்றி
9 தஞ்சாவூர் பாபநாசம் வார்டு 18 Independent திருமதி மு சபியாபானு வெற்றி
10 தஞ்சாவூர் பேராவூரணி வார்டு 1 Independent திருமதி க ரேவதி வெற்றி