முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் வார்டு 2 Pattali Makkal Katchi திரு கோ மருதையன் வெற்றி
2 தஞ்சாவூர் திருப்பானந்தாள் வார்டு 3 Pattali Makkal Katchi திருமதி ஆ தமயந்தி ஆலயமணி வெற்றி