முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - பெரம்பலூர்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 1
2 Indiya Jananayaka Katchi 0 1
3 Independent 0 6
4 Pattali Makkal Katchi 0 5
5 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 0 2