முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 2
2 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0 7
3 Independent 0 8
4 Puthiya Tamilagam 0 1
5 Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam 0 1