முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 13
2 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0 3
3 Independent 0 20
4 Puthiya Tamilagam 0 1