முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 5
2 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 1 0
3 Independent 0 36
4 Pattali Makkal Katchi 2 25
5 Tamil Maanila Congress (Moopanar) 0 4
6 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 0 4