முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 6
2 Independent 0 33
3 Pattali Makkal Katchi 0 44
4 Puthiya Needhi Katchi 0 1
5 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 0 1