முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 4
2 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0 1
3 Independent 0 17
4 Tamil Maanila Congress (Moopanar) 1 0