முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 1
2 Desa Makkal Munnetrak Kazhagam 0 1
3 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0 1
4 Independent 0 28
5 Pattali Makkal Katchi 1 14