முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 2
2 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0 1
3 Independent 0 5
4 Pattali Makkal Katchi 1 3