கிராம ஊராட்சி தலைவர்- நீலகிரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு <br>தாக்கல் இன்மை
உதகமண்டலம் 13 13 0
குன்னூர் 6 6 0
கூடலூர் 5 5 0
கோத்தகிரி 11 11 0