கிராம ஊராட்சி தலைவர்- பெரம்பலூர்
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு <br>தாக்கல் இன்மை
ஆலத்தூர் 39 39 0
பெரம்பலூர் 20 20 0
வேப்பந்தட்டை 29 29 0
வேப்பூர் 33 33 0