கிராம ஊராட்சி தலைவர்- திண்டுக்கல்
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு <br>தாக்கல் இன்மை
ஆத்தூர் 22 22 0
ஒட்டன்சத்திரம் 35 35 0
குஜிலியம்பாறை 17 17 0
கொடைக்கானல் 15 15 0
சாணார்பட்டி 21 21 0
திண்டுக்கல் 14 14 0
தொப்பம்பட்டி 38 38 0
நத்தம் 23 23 0
நிலக்கோட்டை 23 23 0
பழனி 20 20 0
ரெட்டியார்சத்திரம் 24 24 0
வடமதுரை 15 15 0
வத்தலக்குண்டு 17 17 0
வேடசந்தூர் 22 22 0