கிராம ஊராட்சி தலைவர்- கன்னியாகுமரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு <br>தாக்கல் இன்மை
அகஸ்தீஸ்வரம் 12 12 0
இராஜாக்கமங்கலம் 12 12 0
கிள்ளியூர் 8 8 0
குருந்தன்கோடு 9 9 0
தக்கலை 7 7 0
திருவட்டாறு 10 10 0
தோவாளை 16 16 0
முன்சிறை 11 11 0
மேல்புறம் 10 10 0