கிராம ஊராட்சி தலைவர்- அரியலூர்
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு <br>தாக்கல் இன்மை
அரியலூர் 37 37 0
ஆண்டிமடம் 30 30 0
செந்துறை 30 30 0
த.பலூர் 33 33 0
திருமானூர் 36 36 0
ஜெயங்கொண்டம் 35 35 0