கிராம ஊராட்சி தலைவர்- திருவண்ணாமலை
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு <br>தாக்கல் இன்மை
அனக்காவூர் 55 55 0
ஆரணி 38 38 0
ஆரணி (மேற்கு) 37 37 0
களசபாக்கம் 45 45 0
கீழ்பென்னாத்தூர் 45 45 0
செங்கம் 44 44 0
செய்யார் 53 53 0
சேத்துப்பட்டு 49 49 0
தண்டராம்பட்டு 47 47 0
திருவண்ணாமலை 69 69 0
துரிஞ்சாபுரம் 47 47 0
தெள்ளார் 61 61 0
புதுப்பாளையம் 37 37 0
பெரணமல்லூர் 57 57 0
போளுர் 40 40 0
வந்தவாசி 61 61 0
வெம்பாக்கம் 64 64 0
ஜவ்வாது மலை 11 11 0