கிராம ஊராட்சி தலைவர்- தர்மபுரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு <br>தாக்கல் இன்மை
அரூர் 34 34 0
ஏரியூர் 10 10 0
கடத்தூர் 25 25 0
காரிமங்கலம் 30 30 0
தர்மபுரி 28 28 0
நல்லம்பள்ளி 32 32 0
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 19 19 0
பாலக்கோடு 32 32 1
பென்னகரம் 23 23 0
மொரப்பூர் 18 18 0