கிராம ஊராட்சி தலைவர் - தஞ்சாவூர் -> திருவையாறு
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அம்பதுமேல்நகரம் திரு து நீலாவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
அம்மையகரம் திருமதி க சரஸ்வதி வெற்றி
அள்ளூர் திரு க கண்ணன் வெற்றி
ஆவிக்கரை திரு இரா ஜெகதீசன் வெற்றி
உப்புகாச்சிபேட்டை திருமதி R நீலாவதி வெற்றி
கடம்பங்குடி திருமதி சு உஷா வெற்றி
கடுவெளி திருமதி ர சாிதா வெற்றி
கண்டியூர் திரு க ஜெயபாலன் வெற்றி
கருப்பூர் திருமதி செ மதுவிழி வெற்றி
கலுமங்கலம் திருமதி K விமலா வெற்றி
கல்யாணபுரம் II சேத்தி திரு V.N கிருஷ்ணமூா்த்தி வெற்றி
கல்யாணபுரம் I சேத்தி திருமதி ரா பிரமிளா வெற்றி
காருகுடி திருமதி K கவிதா வெற்றி
கீழத்திருப்பந்துருத்தி திருமதி ர காயத்ரி வெற்றி
குழிமாத்தூர் திருமதி N குணசுந்தாி வெற்றி
கோனேரிராஜபுரம் திருமதி ம இலக்குமி போட்டி இன்றி தேர்வு
சாத்தனூர் திருமதி சா அகிலா வெற்றி
செம்மங்குடி திருமதி E அம்சவள்ளி வெற்றி
திருசோற்றுதுரை திருமதி மு ரேவதி வெற்றி
திருப்பாலனம் திருமதி ஜெ ஜெயசுதா வெற்றி
திருவலம்பொழில் திரு மா சங்கா் வெற்றி
தில்லைசாதனம் திரு S சூாியபிரகாஷ் வெற்றி
நடுக்காவேரி திருமதி ரா ஆரவல்லி வெற்றி
புனவாசல் திரு T புகழேந்தி வெற்றி
பூதராயநல்லூர் திருமதி E மகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
பெரமூர் திரு கோ முருகானந்தம் வெற்றி
மகாராஜபுரம் திருமதி பா சுஜாதா வெற்றி
மரூர் திரு ரா மணிகண்டன் வெற்றி
மன்னார்சமுத்திரம் திரு பொ வெங்கடேசன் வெற்றி
முகாசாகல்யாணபுரம் திருமதி S பௌஜியா பேகம் வெற்றி
ராயம்பேட்டை திருமதி வெ விஜயகுமாாி வெற்றி
வடுகாகுடி திரு சே விஜயபாஸ்கா் வெற்றி
வண்ணாரன்குடி திரு S ராஜேந்திரன் வெற்றி
வரகூர் திருமதி கா மைதிலி வெற்றி
வலப்பாகுடி திரு வீ சங்கா் வெற்றி
விலாங்குடி திரு சு கதிா்காமம் வெற்றி
வின்னமங்கலம் திரு க திருநாவுக்கரசு வெற்றி
வெல்லம்பெரம்பூர் திரு மு சிவப்பிரகாசம் வெற்றி
வேங்கடசமுத்ரம் திரு K.N மணி வெற்றி
வைத்தியநாதன்பேட்டை திரு சி சம்பந்தம் வெற்றி