கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> கரம்பக்குடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அதிரான்விடுதி திருமதி ப பார்வதி வெற்றி
அம்புகோயில் திரு கா சுமன் வெற்றி
இலைகடிவிடுதி திரு செ ஸ்டாலின் வெற்றி
எம்.தெற்குதெரு திருமதி கு போதும்பொண்ணு வெற்றி
ஒடப்பவிடுதி திருமதி அ கற்பகவள்ளி வெற்றி
கட்டாத்தி திருமதி கு கலைவாணி வெற்றி
கணக்கன்காடு திரு செ செந்தில்குமாா் வெற்றி
கரு.கீழதெரு திருமதி கோ லெட்சுமி வெற்றி
கரு.தெற்குதெரு திருமதி ரெ சித்ராதேவி வெற்றி
கருப்பட்டிபட்டி திருமதி மு சா்மிளா வெற்றி
கலியாரன்விடுதி திரு வா விமலா வெற்றி
களபம் திருமதி பா கண்ணகி வெற்றி
கறம்பவிடுதி திருமதி கு சித்ரா வெற்றி
கீராத்தூர் திருமதி வீ சுதா வெற்றி
குளந்திரான்பட்டு திரு மு வீரப்பன் வெற்றி
செங்கமேடு திரு அ பாலசுப்பிரமணியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
திருமணஞ்சேரி திரு லெ பிரபுகாந்தி வெற்றி
தீத்தானிபட்டி திரு மா ரெத்தினம் வெற்றி
தீத்தான்விடுதி திருமதி உ ஜெயபாரதி வெற்றி
பட்டத்திகாடு திரு கோ சின்னப்பா வெற்றி
பந்துவகோட்டை திருமதி க பத்மினி வெற்றி
பல்லவராயன்பாதை திருமதி ரா இந்திரா வெற்றி
பாப்பாபட்டி திரு பெ விஜயகுமாா் வெற்றி
பிலாவிடுதி திரு வி விஜயரவிபல்லவராயர் வெற்றி
புதுவிடுதி திரு பொ செவனன் வெற்றி
பொன்னன்விடுதி திருமதி ஜெ லதா வெற்றி
மருதன்கோன்விடுதி திருமதி ஜா நிலவுபா் நிஷா போட்டி இன்றி தேர்வு
மழையூா் திருமதி த கலைச்செல்வி வெற்றி
மாங்கோட்டை திருமதி ரெ பிரேமா வெற்றி
முதலிபட்டி திரு கா சாகுல்ஹமீது வெற்றி
முள்ளங்குறிச்சி திருமதி மு காந்திமதி வெற்றி
மைலன்கோன்பட்டி திரு செ கோவிந்தராஜ் வெற்றி
ராங்கியன்விடுதி திருமதி மு சுமதி வெற்றி
ரெகுநாதபுரம் திரு பெ மணிகண்டன் வெற்றி
வடதெரு திரு த பாஞ்சாலன் வெற்றி
வலங்கொண்டான்விடுதி திரு பொ முருகேசன் வெற்றி
வாணக்கன்காடு திரு மா கருப்பையா வெற்றி
வாண்டான்விடுதி திரு மு சந்திரசேகா் வெற்றி
வெள்ளாளவிடுதி திருமதி ரா சிவகாமி வெற்றி