கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> மணமேல்குடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அம்மாப்பட்டினம் திரு மு அகமது தம்பி வெற்றி
இடையாத்திமங்களம் திருமதி பா இலஞ்சியம் போட்டி இன்றி தேர்வு
இடையாத்தூர் திருமதி சி பரமேஸ்வரி வெற்றி
கட்டுமாவடி திருமதி சி லோகம்பாள் வெற்றி
கரகத்திக்கோட்டை திரு ரெ ராமநாதன் வெற்றி
காரக்கோட்டை திருமதி உ சத்தியகலா வெற்றி
கானாடு திரு சி கணேசன் வெற்றி
கிருஷ்ணாஜிப்பட்டினம் திரு எஸ். சாகுல் ஹமீது வெற்றி
கீழமஞ்சக்குடி திருமதி அ மும்தாஜ் பேகம் வெற்றி
கோட்டைப்பட்டினம் திருமதி அ கதிஜா அமமாள் வெற்றி
கோலேந்திரம் திருமதி க செல்லம்மாள் வெற்றி
சாத்தியடி திரு சு நாகராஜன் வெற்றி
செய்யானம் திருமதி ம ஐஸ்வர்யா வெற்றி
தண்டலை திருமதி கா அல்லிராணி வெற்றி
தினையாகுடி திருமதி மூ சத்யா வெற்றி
நிலையூர் திரு க குமாரசாமி வெற்றி
நெல்வேலி திருமதி சி இந்திரா போட்டி இன்றி தேர்வு
நெற்குப்பை திருமதி சு யோகமங்களம் வெற்றி
பிராமணவயல் திரு ரா கணேசன் வெற்றி
பெருமருதூர் திருமதி மு மாணிக்கவள்ளி வெற்றி
மஞ்சக்குடி திருமதி தி ராமாமிா்தம் வெற்றி
மணமேல்குடி திருமதி ந மஞ்சுளா வெற்றி
மணலூர் திரு சு கருணாநீதி வெற்றி
மின்னாமொழி திரு க ராஜா வெற்றி
மும்பாலை திருமதி ஜ அரப்நிசா வெற்றி
விச்சூர் திரு கு கோவிந்தராஜன் வெற்றி
வெட்டிவயல் திருமதி அ மேனகா வெற்றி
வெள்ளூர் திருமதி வீ ஜெயராணி போட்டி இன்றி தேர்வு