கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> அரிமளம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
ஆயிங்குடி திரு .ப ராஜமாணிக்கம் வெற்றி
இராயவரம் திருமதி நா கலைச்செல்வி (எ) மீனா வெற்றி
இரும்பாநாடு திரு சு முத்து வெற்றி
ஏம்பல் திருமதி மு கனிமொழி வெற்றி
ஓணாங்குடி திரு க முருகேசன் வெற்றி
கடியாப்பட்டி திருமதி சோம உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
கடையக்குடி திருமதி தி இன்பவள்ளி வெற்றி
கண்ணன்காரக்குடி திருமதி சு சிரிஜா வெற்றி
கல்லூர் திரு மு வீமையா வெற்றி
காரமங்கலம் திருமதி N மீனாட்சி வெற்றி
கீழப்பனையூர் திரு மா ராமசாமி வெற்றி
கும்மங்குடி திருமதி மு பழனியம்மாள் வெற்றி
குருங்கலூர் திரு வே கோபால் வெற்றி
கே.இராயவரம் திருமதி சா ராணி வெற்றி
கே.செட்டிப்பட்டி திருமதி சி தவமணி வெற்றி
கைக்குளன்வயல் திருமதி கு சாந்தி வெற்றி
சமுத்திரம் திரு மா கண்ணன் வெற்றி
செங்கீரை திருமதி கரு அழகு வெற்றி
திருவாக்குடி திருமதி க கலா வெற்றி
துரையூர் திரு க முருகேசன் வெற்றி
தேக்காட்டூர் திருமதி சு முத்துலெட்சுமி வெற்றி
நல்லாம்பாள் சமுத்திரம் திரு வெ கண்ணன் வெற்றி
நெடுங்குடி திரு ஆ ராமன் வெற்றி
பிலியவயல் திருமதி வி சூர்யா வெற்றி
புதுநிலைவயல் திரு மு பெரியகருப்பன் வெற்றி
பெருங்குடி திரு க ராஜேந்திரன் வெற்றி
மதகம் திரு சு தமிழ்செல்வன் வெற்றி
மிரட்டுநிலை திருமதி ம வீரமணி வெற்றி
முனசந்தை திரு ந சுப்பிரமணியன் வெற்றி
மேல்நிலைவயல் திருமதி ரா கோகிலா வெற்றி
வன்னியம்பட்டி திரு சா செந்தில்குமாா் வெற்றி
வாளரமாணிக்கம் திருமதி கை லெட்சுமி வெற்றி