கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> திருமயம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அரங்கினாம்பட்டி திரு சு பாஸ்கர் வெற்றி
அரசம்பட்டி திருமதி சி லெட்சுமி வெற்றி
ஆதனூர் திருமதி கரு மல்லிகா வெற்றி
ஆத்தூர் திரு ஆ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
இளஞ்சாவூர் திருமதி க மகாலெட்சுமி வெற்றி
ஊனையூர் திருமதி ப மல்லிகா வெற்றி
கண்ணனூர் திரு ஜி சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
குருவிகொண்டான்பட்டி திருமதி வை விசாலாட்சி போட்டி இன்றி தேர்வு
குலமங்கலம் திருமதி நீ சத்தியா வெற்றி
குழிபிறை திரு சி அழகப்பன் வெற்றி
கே.பள்ளிவாசல் திருமதி வி காத்தாயி வெற்றி
கோட்டூர் திருமதி பா சுமதி வெற்றி
கோட்டையூர் திருமதி ம ராமதிலகம் வெற்றி
கோனாபட்டு திருமதி சித சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
சேதுராப்பட்டி திருமதி மு மாலா வெற்றி
திருமயம் திரு எம் சிக்கந்தர் வெற்றி
துலையானூர் திருமதி ரா அழகு வெற்றி
நச்சாந்துப்பட்டி திரு ரெ சிதம்பரம் வெற்றி
நெய்க்கோணம் திரு பொி பொியசாமி வெற்றி
நெய்வாசல் திரு பழ கரிகாலன் வெற்றி
பனையப்பட்டி திருமதி இ சரசு வெற்றி
பி.அழகாபுரி திரு அழ மணிவாசகம் வெற்றி
புலிவலம் திருமதி எ கருப்பாயி வெற்றி
பேரையூர் திருமதி க விஜயா வெற்றி
மிதிலைபட்டி திரு மா சிங்காரம் வெற்றி
மேலப்பனையூர் திரு ஆா் மேகநாதன் வெற்றி
மேலூர் திருமதி ச லதா வெற்றி
ராங்கியம் திருமதி பொ சாந்தி வெற்றி
ராராபுரம் திரு ஆர் முருகேசன் வெற்றி
லெம்பலக்குடி திரு ரா பாலு வெற்றி
விராச்சிலை திரு எம் குமார் வெற்றி
வி.லக்ஷ்மிபுரம் திரு ஆ இராமசாமி வெற்றி
வெங்களூர் திருமதி அ கலைச்செல்வி வெற்றி