கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> அறந்தாங்கி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அத்தாணி திருமதி சோ கலைச்செல்வி வெற்றி
அமரசிம்மேந்திரபுரம் திரு கா கணேசன் வெற்றி
அரசர்குளம் கீழ்பாதி திரு மு சின்னத்தம்பி வெற்றி
அரசர்குளம் தென்பாதி திரு மு சாகுல்ஹமீது வெற்றி
அரசர்குளம் வடபாதி திரு கா ராகவன் வெற்றி
அழியாநிலை திரு வே அடைக்கப்பன் வெற்றி
ஆமாஞ்சி திரு செ ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
ஆயிங்குடி திருமதி க சசிகலா போட்டி இன்றி தேர்வு
ஆவணத்தான்கோட்டை திருமதி க ஜெயமணி வெற்றி
ஆளப்பிறந்தான் திரு வீ பழனிவேல் வெற்றி
இடையார் திரு சே வெள்ளைச்சாமி வெற்றி
இராமசாமிபுரம் திரு கு பழனிமுருகன் வெற்றி
இராஜேந்திரபுரம் திருமதி மு இந்திரா வெற்றி
ஊர்வணி திருமதி ச ஏகம்பாள் வெற்றி
ஏகணிவயல் திருமதி வி தேவகி வெற்றி
ஏகப்பெருமாளூர் திருமதி கா ராணி வெற்றி
கம்மங்காடு திரு சுப மூர்த்தி வெற்றி
கீழ்குடி அம்மன் ஜாக்கி திருமதி கா மலா்விழி வெற்றி
குரும்பூர் திருமதி இ கண்மணி வெற்றி
குளத்தூர் திரு க முத்தப்பா வெற்றி
கொடிவயல் திருமதி பா வெண்ணிலா வெற்றி
கோங்குடி திருமதி தெ செல்வி வெற்றி
சிட்டங்காடு திருமதி பூ தேவி வெற்றி
சிலட்டூர் திருமதி ரா ராணி வெற்றி
சுப்பிரமணியபுரம் திரு வீ முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
சுனையக்காடு திருமதி ரா தேவகி வெற்றி
தாந்தாணி திரு சி மெய்யநாதன் வெற்றி
திருநாளூர் திருமதி மா வசந்தா வெற்றி
தொழுவன்காடு திருமதி சு சுமதி வெற்றி
நற்பவளக்குடி திரு சு மணிமொழியன் வெற்றி
நாகுடி திரு ரா சக்திவேல் வெற்றி
நாட்டுமங்களம் திருமதி மு பழனியாயி வெற்றி
நெய்வத்தளி திருமதி வை சுபலெட்சுமி வெற்றி
பஞ்சாத்தி திருமதி க கல்யாணி வெற்றி
பரவாக்கோட்டை திருமதி அ தழிழரசி வெற்றி
பூவற்றக்குடி திருமதி கா கோசலை வெற்றி
பெரியாளூர் திருமதி ஆ மஞ்சுளா வெற்றி
பெருங்காடு திருமதி ச மல்லிகா வெற்றி
மங்களநாடு திரு ஆ தங்கப்பா வெற்றி
மறமடக்கி திருமதி ர ராஜமனோகரி வெற்றி
மன்னகுடி திருமதி ரா லதா வெற்றி
மாங்குடி திரு சோ சுரேஷ் வெற்றி
மூக்குடி திரு சி சி.கு.கருப்பையா வெற்றி
மேலப்பட்டு திரு கா நாகூர்ஹனிபா வெற்றி
மேல்மங்களம் திருமதி ர மஞ்சுளாதேவி வெற்றி
மேற்பனைக்காடு திருமதி வி மஞ்சுளா வெற்றி
ரெத்தினக்கோட்டை திரு க ஆறுமுகம் வெற்றி
வல்லவாரி திரு சௌ கவிதா வெற்றி
விஜயபுரம் திருமதி வி சாந்தி வெற்றி
வெட்டிவயல் திருமதி சு லெட்சுமி வெற்றி
வேம்பங்குடி கிழக்கு திரு சு சிவசாமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வேம்பங்குடி மேற்கு திருமதி லெ ஜெயலெட்சுமி வெற்றி