கிராம ஊராட்சி தலைவர் - சிவகங்கை -> கண்ணங்குடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
உஞ்சனை திரு RM அருன கீதன் வெற்றி
கங்கனி திருமதி ரா கலைச்செல்வி வெற்றி
கண்ணன்குடி திரு சோ சோனைமுத்து போட்டி இன்றி தேர்வு
கல்லிவாயல் திருமதி M பொன்னழகு வெற்றி
களத்தூர் திரு பெ நாராயணண் வெற்றி
காண்டியூர் திருமதி க.ரு. இந்திரா வெற்றி
கே.சிறுவனூர் திருமதி ஆ சுவிதா வெற்றி
கொடுவூர் திருமதி மு பூரணம் வெற்றி
சித்தானூர் திருமதி ச சுசீலா வெற்றி
சிறுவாச்சி திருமதி செ முத்துகலைச்செல்வி வெற்றி
தத்தனி திருமதி M சிவஜோதி வெற்றி
திருப்பாக்கோட்டை திரு ம சண்முகநாதன் வெற்றி
தேரளப்பூர் திரு கா சுப்பிரமணியன் வெற்றி
புசாலகுடி திரு R இளையராஜா வெற்றி
புத்தூரணி திருமதி K கோட்டையம்மாள் வெற்றி
வெங்களுர் திரு V அண்ணாத்துரை வெற்றி
ஹனுமந்தகுடி திருமதி M செல்வராணி வெற்றி