கிராம ஊராட்சி தலைவர் - சிவகங்கை -> திருப்புவனம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அச்சங்குளம் திரு ச ஜெயராமன் வெற்றி
அல்லிநகரம் திருமதி சூ இந்திராகாந்தி வெற்றி
இலந்தைகுளம் திரு கி மச்சக்காளை வெற்றி
எஸ்.வாகைகுளம் திரு க தவுடன் வெற்றி
ஏனாதி-தேளி திரு த நீலமேகம் வெற்றி
ஓடாத்தூர் திருமதி ச ராஜலெட்சுமி வெற்றி
கணக்கன்குடி திருமதி மு கவிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
கலியாந்தூர் நயினார்பேட்டை திருமதி பொ காளீஸ்வரி வெற்றி
கல்லூரணி திருமதி கூ ஜோதிலெட்சுமி வெற்றி
கழுகேர்கடை திரு K கோட்டைச்சாமி வெற்றி
காஞ்சிரங்குளம் திருமதி ரா மல்லிகா வெற்றி
கானூர் திருமதி தி கெளரிசங்கரி வெற்றி
கிளாதரி திருமதி சா ராமலெட்சுமி வெற்றி
கீழச்சொரிக்குளம் திரு கொ ஞானபண்டிதன் வெற்றி
கீழடி திரு வெ வெங்கடசுப்பிரமணியன் வெற்றி
கே.பெத்தானேந்தல் திருமதி மு ராமேஸ்வரி வெற்றி
கொந்தகை திருமதி ஜெ தீபலெட்சுமி வெற்றி
செல்லப்பனேந்தல் திரு ரா மனோன்மனி வெற்றி
சொட்டதட்டி திருமதி ச ரேவதி வெற்றி
டி.ஆலங்குளம் திருமதி சி கீதாராஜம் வெற்றி
டி.புளியங்குளம் திருமதி ச பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
டி.வேலாங்குளம் திரு மூ முனீஸ்வரன் வெற்றி
தவத்தாரேந்தல் திரு கா கணேசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
திருப்பாச்சேத்தி திரு க ராமு வெற்றி
தூதை திருமதி க இருளாயி வெற்றி
பழையனூர் திரு வே சுப்பிரமணியன் வெற்றி
பாட்டம் திரு க ஜோதிமணி வெற்றி
பாப்பாகுடி திரு ஆ பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
பிரமனூர் திருமதி மு பழனிச்செல்வம் வெற்றி
புலியூர் சயனாபுரம் திரு மு ரவி வெற்றி
பூவந்தி திருமதி ஆ விஜயா வெற்றி
பொட்டப்பாளையம் திருமதி P குழந்தி வெற்றி
மடப்புரம் திருமதி பா சபா்மதி வெற்றி
மணலூர் திருமதி மு அரசி வெற்றி
மழவராயனேந்தல் திரு மு கருணாநிதி வெற்றி
மாங்குடி அம்பலத்தாடி திருமதி ம பூமாதேவி வெற்றி
மாரநாடு திருமதி சொ முத்துப்பிள்ளை போட்டி இன்றி தேர்வு
முக்குடி திரு P முத்தையா வெற்றி
முதுவன்திடல் திருமதி ம கெளரி வெற்றி
மேலச்சொரிக்குளம் திருமதி தி பஞ்சவர்ணம் வெற்றி
மேலராங்கியம் திரு சி மருதுபாண்டியன் வெற்றி
மைக்கேல்பட்டிணம் திரு ச பாரதி வெற்றி
லாடனேந்தல் திருமதி மு குஞ்சரவள்ளி வெற்றி
வீரனேந்தல் திருமதி பி லெட்சுமி வெற்றி
வெள்ளூர் திருமதி பா செண்பகவள்ளி போட்டி இன்றி தேர்வு