கிராம ஊராட்சி தலைவர் - சிவகங்கை -> இளையாங்குடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அதிகரை மெய்யனேந்தல் திருமதி சா அம்பிகா வெற்றி
அரணையூர் திருமதி க முனீஸ்வாி வெற்றி
அரண்மனைக்கரை திருமதி க சுதா போட்டி இன்றி தேர்வு
அரியாண்டிபுரம் திருமதி கு ராக்கு வெற்றி
அளவிடங்கான் திருமதி மோ அமராவதி வெற்றி
ஆக்கவயல் திருமதி ரெ ராதா வெற்றி
ஆழிமதுரை திருமதி நா சுசிலா வெற்றி
இளமனூர் திருமதி ச ஜெயந்தி வெற்றி
உதயனூர் திரு செ பிாிட்டோ வெற்றி
எ.நெடுங்குளம் திருமதி ச நதியா வெற்றி
எஸ்.காரைக்குடி திரு ச குழந்தைப்பாண்டி போட்டி இன்றி தேர்வு
கச்சாத்தநல்லூர் திரு மா பெருமாள் வெற்றி
கட்டனூர் திருமதி வே பாப்பா வெற்றி
கண்ணமங்கலம் திருமதி ரெ இந்திரா வெற்றி
கலங்காதன்கோட்டை திருமதி மு ராமலெட்சுமி வெற்றி
கலைக்குளம் திருமதி ப கலைச்செல்வி வெற்றி
கல்லடிதிடல் திருமதி ச அமுதா வெற்றி
காரைக்குளம் திரு மு ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
கீழநெட்டூர் திருமதி சி ராமாயி வெற்றி
கீழாய்க்குடி திருமதி தி சுகந்தி வெற்றி
குமாரகுறிச்சி திருமதி அ நாகரெத்தினம் வெற்றி
குறிச்சி திருமதி மு இலக்கியா வெற்றி
கொங்கம்பட்டி இடையவலசை திருமதி பி சரண்யா வெற்றி
கோட்டையூர் திருமதி சை அனிதா வெற்றி
சமுத்திரம் திருமதி ந முனியம்மாள் வெற்றி
சாத்தனி திரு ஒ சிராஜிதீன் வெற்றி
சாத்தனூர் திருமதி ரா சரளா வெற்றி
சாலைகிராமம் திரு ரெ தங்கம் வெற்றி
சீவலாதி திருமதி சு பழனியம்மாள் வெற்றி
சூராணம் திருமதி க நித்தியா வெற்றி
தடியமங்கலம் திருமதி சே நாகஜோதி வெற்றி
தாயமங்கலம் திரு மா மலைராஜ் வெற்றி
திருவள்ளூர் திருமதி க சாந்தி வெற்றி
துகவூர் திருமதி ர சசிகலா வெற்றி
தெற்கு கீரனூர் திரு ந நாகேஸ்வரன் வெற்றி
நகரகுடி திருமதி ர மல்லிகா வெற்றி
நாகமுகுந்தன்குடி திருமதி பா தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
நெஞ்சத்தூர் திரு இரா ராஜேந்திரன் வெற்றி
பிராமணக்குறிச்சி திரு உ லெட்சுமணன் வெற்றி
புதுக்கோட்டை திரு ரெ தமிழ்மணி வெற்றி
புலியூர் திரு ம திருப்பதி வெற்றி
பூலாங்குடி திரு ச ஜெயக்குமாா் வெற்றி
பெரும்பச்சேரி திருமதி மு சாவித்திாி வெற்றி
மருதங்கநல்லூர் திருமதி சு ஜெயபாண்டி வெற்றி
முத்தூர் திருமதி ம பாண்டிச்செல்வி வெற்றி
முனைவென்றி திருமதி ச குருவம்மாள் வெற்றி
மேலாயூர் திருமதி பா ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வடக்கு அண்டக்குடி திருமதி பி விஜயராணி வெற்றி
வடக்குகீரனூர் திருமதி சே லீமாரோஸ் வெற்றி
வண்டல் திரு மா முத்துக்குமார் வெற்றி
வல்லக்குளம் திருமதி பா சரளாதேவி வெற்றி
வாணி திருமதி பெ அமுதா வெற்றி
விசவனூர் திரு கோ ராஜா வெற்றி
விரையாதகண்டன் திரு க கதிா்வேல் வெற்றி
விஜயன்குடி திருமதி லோ மாாி வெற்றி