கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகஸ்தீஸ்வரம் 102 102 0
தோவாளை 138 138 0
இராஜாக்கமங்கலம் 123 123 0
தக்கலை 78 78 0
குருந்தன்கோடு 99 99 0
திருவட்டாறு 105 105 0
கிள்ளியூர் 87 87 0
முன்சிறை 138 138 0
மேல்புறம் 114 114 0