கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> முத்துப்பேட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
ஆரியலூர் 6 6 0
ஆலங்காடு 9 9 0
இடும்பாவனம் 12 12 0
உதயமார்த்தாண்டபுரம் 9 9 0
உப்பூர் 9 9 0
எடையூர் 9 9 0
ஓவரூர் 9 9 0
கள்ளிக்குடி 6 6 0
கற்பகநாதர்குளம் 6 6 0
கீழநம்மங்குறிச்சி 9 9 0
கீழப்பெருமழை 6 6 0
குன்னலூர் 9 9 0
சங்கேந்தி 6 6 0
த.கீழக்காடு 9 9 0
தில்லைவிளாகம் 12 12 0
தொண்டியக்காடு 9 9 0
தோலி 6 6 0
பாண்டி 6 6 0
பின்னத்தூர் 9 9 0
மருதவனம் 6 6 0
மாங்குடி 6 6 0
மேலநம்மங்குறிச்சி 6 6 0
மேலப்பெருமழை 6 6 0
வங்கநகர் 6 6 0
வடகாடுகோவிலூர் 6 6 0
வடசங்கேந்தி 6 6 0
விளாங்காடு 6 6 0
வேப்பஞ்சேரி 6 6 0
ஜாம்புவானோடை 12 12 0