கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> தொட்டியம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அப்பணநல்லூர் 9 9 0
அரங்கூர் 9 9 0
அரசலூர் 9 9 0
அலகரை 12 12 0
உன்னியூர் 9 9 0
எம்.களத்தூர் 9 9 0
எம்.புத்தூர் 9 9 0
ஏலூர்பட்டி 12 12 0
காடுவெட்டி 9 9 0
காமலாபுரம் 9 9 0
கிடாரம் 6 6 0
கொளக்குடி 9 9 0
சின்னபள்ளிப்பாளையம் 6 6 0
சீத்தப்பட்டி 6 6 0
சீலைப்பிள்ளையார்புத்தூர் 9 9 0
தோளுர்பட்டி 15 15 0
நத்தம் 9 9 0
நாகையநல்லூர் 9 9 0
பிடாரமங்கலம் 9 9 0
பெரியபள்ளிப்பாளையம் 6 6 0
மணமேடு 9 9 0
முருங்கை 9 9 0
முள்ளிப்பாடி 9 9 0
வாள்வேல்புத்தூர் 6 6 0
ஸ்ரீராமசமுத்திரம் 9 9 0
ஸ்ரீனிவாசநல்லூர் 9 9 0