கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> உப்பிலியாபுரம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அழகாபுரி 6 6 0
ஆங்கியம் 9 9 0
ஆலத்துடையான்பட்டி 9 9 0
இ.பாதர்பேட்டை 9 9 0
எரகுடி 12 12 0
ஒக்கரை 9 9 0
காமாட்சிபுரம் 6 6 0
கொப்பம்பட்டி 12 12 0
கோட்டப்பாளையம் 12 12 0
சிறுநாவலூர் 9 9 0
சோபனபுரம் 12 12 0
தளுகை 12 12 0
தென்புறநாடு 9 9 0
நாகநல்லூர் 9 9 0
பச்சபெருமாள்பட்டி 12 12 0
மாராடி 9 9 0
வெங்கடாச்சலபுரம் 9 9 0
வைரிசெட்டிபாளையம் 12 12 0