கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மணிகண்டம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அதவத்தூர் 12 12 0
அம்மாப்பேட்டை 9 9 0
அரியாவூர் 9 9 0
அல்லித்துரை 9 9 0
அளுந்தூர் 9 9 0
இனாம்குளத்தூர் 12 12 0
என்.குட்டப்பட்டு 9 9 0
குமாரவயலூர் 6 6 0
கே.கள்ளிக்குடி 12 12 0
சேதுராப்பட்டி 9 9 0
சோமரசம்பேட்டை 12 12 0
தாயனூர் 9 9 0
திருமலைசமுத்திரம் 6 6 0
துரைக்குடி 6 6 0
நாகமங்கலம் 9 9 0
நாச்சிக்குறிச்சி 12 12 0
பாகனூர் 6 6 0
பி.என்.சத்திரம் 6 6 0
புங்கனூர் 9 9 0
மாத்தூர் 6 6 0
முடிகண்டம் 6 6 0
மேக்குடி 6 6 0