கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மணப்பாறை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
உசிலம்பட்டி 9 9 0
எப்.கீழையூர் 9 9 0
கண்ணுடையான்பட்டி 15 15 0
கருப்பூர் 12 12 0
கலிங்கப்பட்டி 6 6 0
கே.பெரியப்பட்டி 12 11 0
சமுத்திரம் 9 9 0
சாம்பட்டி 9 9 0
சித்தாநத்தம் 6 6 0
சீகம்பட்டி 9 9 0
சூளியாப்பட்டி 6 6 0
செட்டியப்பட்டி 9 9 0
தொப்பம்பட்டி 9 9 0
பண்ணப்பட்டி 15 15 0
புத்தாநத்தம் 12 12 0
பொடங்குப்பட்டி 6 6 0
பொய்கைப்பட்டி 12 12 0
மலையடிப்பட்டி 9 9 0
மொண்டிப்பட்டி 9 9 0
வடுகப்பட்டி 6 6 0
வேங்கைக்குறிச்சி 9 9 0