கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மருங்காபுரி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அடைக்கம்பட்டி 6 6 0
அதிகாரம் 9 9 0
அ.பொருவாய் 9 9 0
அம்மா சத்திரம் 6 6 0
ஆமணக்கம்பட்டி 9 9 0
ஆலம்பட்டி 9 9 0
இக்கரைகோசிகுறிச்சி 6 6 0
உசிலம்பட்டி 6 6 0
ஊத்துக்குளி 9 9 0
ஊனையூர் 6 6 0
எண்டப்புளி 6 6 0
எம்.இடையபட்டி 6 6 0
ஏ.புதுப்பட்டி 6 6 0
கஞ்சநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
கண்ணுகுழி 6 6 0
கண்ணூத்து 6 6 0
கரடிப்பட்டி 6 6 0
கருமலை 6 6 0
கலிங்கப்பட்டி 9 9 0
கவுண்டம்பட்டி 6 6 0
கள்ளக்காம்பட்டி 6 6 0
கன்னிவடுகப்பட்டி 9 9 0
காரைபட்டி 9 9 0
கொடும்பபட்டி 6 6 0
செவல்பட்டி 9 9 0
டி.இடையபட்டி 9 9 0
டி.புதுப்பட்டி 6 6 0
தாதனூர் 6 6 0
தாழம்பாடி 9 9 0
திருநெல்லிபட்டி 9 9 0
தெத்தூர் 6 6 0
தேனூர் 9 9 0
தொட்டியபட்டி 9 9 0
நல்லூர் 6 6 0
நாட்டார்பட்டி 6 6 0
பழுவஞ்சி 6 6 0
பழைய பாளையம் 9 9 0
பாலக்குறிச்சி 9 9 0
பிடாரபட்டி 6 6 0
பிராம்பட்டி 9 9 0
மணியங்குறிச்சி 6 6 0
மருங்காபுரி 9 9 0
மினிக்கியூர் 6 6 0
முத்தாழ்வார்பட்டி 9 9 0
வகுத்தாழ்வார்பட்டி 9 9 0
வளநாடு 9 9 0
வி.இடையபட்டி 6 6 0
வேம்பனூர் 9 9 0
வைரம்பட்டி 6 6 0