கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> வையம்பட்டி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அணியாப்பூர் 9 9 0
அமையபுரம் 12 12 0
அயன்ரெட்டியபட்டி 9 9 0
இனம்புதுவாடி 6 6 0
இனம்புதூர் 6 6 0
இனம்பொன்னம்பலம்பட்டி 6 6 0
எளமணம் 9 9 0
குமாரவாடி 12 12 0
செக்கணம் 9 9 0
தவளவீரன்பட்டி 9 9 0
நடுபட்டி 9 9 0
நல்லாம்பிள்ளை 9 9 0
பழையகோட்டை 12 12 0
புதுக்கோட்டை 9 9 0
முகவனூர் 12 12 0
வி.பெரியபட்டி 9 9 0
வெள்ளாளபட்டி 9 9 0
வையம்பட்டி 12 12 0