கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> லால்குடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகலங்கநல்லூர் 9 9 0
அப்பாதுரை 9 9 0
அரியூர் 9 9 0
ஆங்கரை 9 9 0
ஆதிகுடி 9 9 0
ஆர்.வளவனூர் 6 6 0
ஆலங்குடிமகாஜனம் 6 6 0
இடையாற்றுமங்கலம் 9 9 0
எசனைக்கோரை 9 9 0
கீழப்பெருங்காவூர் 9 9 0
கீழன்பில் 6 6 0
கூகூர் 9 9 0
கொப்பாவளி 6 6 0
கொன்னைகுடி 6 6 0
கோமாகுடி 6 6 0
சாத்தமங்கலம் 9 9 0
சிறுமயங்குடி 12 12 0
சிறுமருதூர் 6 6 0
செம்பரை 9 9 0
செவந்திநாதபுரம் 6 6 0
டி.கல்விக்குடி 6 6 0
டி.வளவனூர் 6 6 0
தச்சன்குறிச்சி 9 9 0
தாளக்குடி 9 9 0
திண்ணியம் 9 9 0
திருமங்கலம் 6 6 0
திருமணமேடு 9 9 0
நகர் 9 9 0
நத்தம் 6 6 0
நெய்குப்பை 9 9 0
நெருஞ்சலக்குடி 9 9 0
பம்பரம்சுற்றி 6 6 0
பல்லபுரம் 6 6 0
புதுக்குடி 6 6 0
புதூர் உத்தமனூர் 9 9 0
பெருவளநல்லூர் 9 9 0
மகிழம்பாடி 9 9 0
மங்கம்மாள்புரம் 9 9 0
மணக்கால் 9 9 0
மருதூர் 9 9 0
மாங்குடி 6 6 0
மாடக்குடி 9 9 0
மேட்டுபட்டி 6 6 0
வாளாடி 9 9 0
ஜெங்கமராஜபுரம் 6 6 0