கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> புல்லம்பாடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
ஆலம்பாக்கம் 9 9 0
ஆலம்பாடி 6 6 0
இ.வெள்ளனூர் 9 9 0
ஊட்டத்தூர் 9 9 0
எம்.கண்ணனூர் 6 6 0
என்.சங்கேந்தி 6 6 0
ஒரத்தூர் 6 6 0
கண்ணாகுடி 9 9 0
கருடமங்கலம் 9 9 0
கல்லகம் 9 9 0
காணக்கிளியநல்லூர் 9 9 0
கீழரசூர் 9 9 0
குமுளூர் 9 9 0
கோவண்டாகுறிச்சி 12 12 0
சரடமங்கலம் 6 6 0
சிறுகளப்பூர் 6 6 0
தாப்பாய் 6 6 0
தின்னகுளம் 9 9 0
தெரணிபாளையம் 9 9 0
நம்புகுறிச்சி 6 6 0
நெய்குளம் 9 9 0
பி.கே.அகரம் 6 6 0
பி.சங்கேந்தி 9 9 0
புதூர்பாளையம் 9 9 0
பெருவளப்பூர் 9 9 0
மால்வாய் 9 9 0
முதுவத்தூர் 6 6 0
மேலரசூர் 9 9 0
ரெட்டிமாங்குடி 9 9 0
வந்தலைகூடலூர் 9 9 0
வரகுப்பை 6 6 0
விரகாலூர் 9 9 0
வெங்கடாசலபுரம் 9 9 0