கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> தொப்பம்பட்டி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
16-புதூர் 6 6 0
அக்கரைப்பட்டி 6 6 0
அப்பனூத்து 6 6 0
அப்பிபாளையம் 6 6 0
அப்பியம்பட்டி 6 6 0
கரியாம்பட்டி 9 9 0
கள்ளிமந்தையம் 9 9 0
கூத்தம்பூண்டி 9 9 0
கொத்தயம் 9 9 0
கொழுமங்கொண்டான் 6 6 0
கோட்டத்துறை 9 9 0
கோரிக்கடவு 9 9 0
கோவிலம்மாபட்டி 6 6 0
சிக்கமநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
தாளையூத்து 9 9 0
தும்பலப்பட்டி 9 9 0
தேவத்தூர் 9 9 0
தொப்பம்பட்டி 9 9 0
பருத்தியூர் 6 6 0
பாலப்பன்பட்டி 6 6 0
புங்கமுத்தூர் 6 6 0
புளியம்பட்டி 9 9 0
புஷ்பத்தூர் 12 12 0
பூசாரிபட்டி 6 6 0
பொருளூர் 9 9 0
போடுவார்பட்டி 9 9 0
மஞ்சநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
மரிச்சிலம்பு 9 9 0
மானூர் 9 9 0
மிடாப்பாடி 9 9 0
முத்துநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
மேட்டுப்பட்டி 6 6 0
மேல்கரைப்பட்டி 9 9 0
மொல்லம்பட்டி 6 6 0
ராஜாம்பட்டி 9 9 0
வாகரை 6 6 0
வில்வாதம்பட்டி 6 6 0
வேலம்பட்டி 6 6 0