கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> வேடசந்தூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அம்மாபட்டி 6 6 0
இ.சித்தூர் 9 9 0
உசிலம்பட்டி 6 6 0
கல்வார்பட்டி 12 12 0
குடப்பம் 6 6 0
குட்டம் 9 9 0
குளத்துப்பட்டி 6 6 0
கூவக்காபட்டி 9 9 0
கோவிலூர் 12 12 0
தட்டாரப்பட்டி 9 9 0
நத்தப்பட்டி 9 9 0
நல்லமனார்கோட்டை 9 9 0
நாகம்பட்டி 9 9 0
நாகையகோட்டை 12 12 0
பாலப்பட்டி 9 9 0
மல்வார்பட்டி 6 6 0
மாரம்பாடி 9 9 0
விருதலைப்பட்டி 9 9 0
வெல்லம்பட்டி 6 6 0
வே.புதுக்கோட்டை 9 9 0
வே.பூதிபுரம் 6 6 0
ஸ்ரீராமபுரம் 9 9 0