கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> வடமதுரை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
காணப்பாடி 9 9 0
குளத்தூர் 9 9 0
கொம்பேறிபட்டி 9 9 0
சிங்காரகோட்டை 9 9 0
சித்துவார்பட்டி 9 9 0
சுக்காம்பட்டி 12 12 0
தென்னம்பட்டி 9 9 0
பாகாநத்தம் 12 12 0
பாடியூர் 9 9 0
பி.கொசவபட்டி 9 9 0
பிலாத்து 9 9 0
புத்தூர் 9 9 0
மோர்பட்டி 9 9 0
வேலாயுதம்பாளையம் 6 6 0
வேல்வார்கோட்டை 9 9 0