கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> குஜிலியம்பாறை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
ஆர்.கோம்பை 12 12 0
ஆர்.புதுக்கோட்டை 12 12 0
ஆர்.வெள்ளோடு 9 9 0
ஆலம்பாடி 9 9 0
உல்லியகோட்டை 9 9 0
கரிக்காலி 9 9 0
கருங்கல் 9 9 0
கூம்பூர் 9 9 0
கோட்டாநத்தம் 9 9 0
சின்னுலுப்பை 6 6 0
டி.கூடலூர் 12 12 0
திருக்கூர்ணம் 6 6 0
தோளிப்பட்டி 6 6 0
மல்லபுரம் 12 12 0
லந்தக்கோட்டை 9 9 0
வடுகம்பாடி 9 9 0
வாணிக்கரை 6 6 0